หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังน้ำซับ
นางสาวจริยา โพธสุธน
นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำซับ
วิสัยทัศน์
"วังน้ำซับ เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการระบบธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
1
2
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาดป้ายกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร 17 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย 17 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย 17 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างเหมารถรับจ้างจำนวน ๙ คัน รับ-ส่ง ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย 17 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ดูแลโควิดชุมชน(Covid Care Center) จำนวน ๑ รายการ 17 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาดป้ายกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างเหมารถรับจ้างจำนวน ๙ คัน รับ-ส่ง ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.บ่อกรุ   จ้างจ้างเหมาบริการการต่ออายุการให้บริการพื้นที่บริการเว็บไซด์ อบต.บ่อกรุ ในระบบเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.บ่อกรุ   จ้างซ่อมเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่ 2 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.วังคัน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ วัน เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ห้วยขมิ้น   จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๘ ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๘ ตัว 17 พ.ค. 2565
อบต.ไผ่กองดิน   จัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน หมายเลขทะเบียน กง 9752 สุพรรณบุรี จำนวน 4 เส้น 17 พ.ค. 2565
ทต.สระกระโจม   ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ศรีประจันต์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมชุดโต๊ะรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ศรีประจันต์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมชุดโต๊ะรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณข้างที่นางสมส่วน ศรีแจ่มดี ถึงบริเวณบ้านนายประสาน ปานทองคำ หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณแยกถนนลาดยาง อบจ. ถึงบริเวณข้างที่นานายพรเศก พลายยงค์ หมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จากบริเวณสุดถนน คสล. ถึงบริเวณสะพาน 3-4 หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางเสริมดินพร้อมลงหินคลุก จากบริเวณหลังวัดสองพี่น้องถึงคันกั้นน้ำโคกยายเกตุ หมู่ที่ ๓ ผิวกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๗.๕๐ ลบ.ม. และมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 305
 
เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2 โทรสาร : 0-3558-2510-2
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
จำนวนผู้เข้าชม 8,311,727 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10