หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล วังน้ำซับ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังน้ำซับ
นางสาวจริยา โพธสุธน
นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำซับ
วิสัยทัศน์
"วังน้ำซับ เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการระบบธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
1
2
     
 


ประกาศเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เรื่อง ปิดสำนักเทศบาลตำบลวังน้ำซับชั่วคราวเนื่องจากสถา [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 153 


การลงพื้นที่ประชาคมเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนตำบลวังน [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 61 


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลงพื้นที่เยีียมเยียนประชาชนและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิด [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
 
   
 
เครื่องเบญจรงค์
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2555
     
 
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 29 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังน้ำซับ [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตำบลวังน้ำซับ [ 21 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกาศผลการลดพลังงาน [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 81 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 107 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ประจำปี [ 10 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 79 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ย [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 96 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ประจำปี งบประมาณ พ. [ 22 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 132 
ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 155 
ประกาศ : เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 90 
ประกาศ : แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 357 
ประกาศ : เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 474 
 


ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง [ 18 ส.ค. 2565 ]จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล [ 18 ส.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 18 ส.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 [ 18 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา หมู่บ้านปลายนา หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจั [ 17 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำ ระบบประปาหมู่ที่ 4 , 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเถรพลา [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยเ [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเถรพลา [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างขอจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพังม่วง โ [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกตะกอนดินพร้อมกำจัดวัชพืชคูธรรมชาติ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉ [ 4 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกตะกอนดินพร้อมกำจัดวัชพืชคูธรรมชาติ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉ [ 1 ก.ค. 2565 ]

 
สพ 0023.3/ว15966 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดกิจกรรมขยายผลการบริหารจัดการน้ำสู่การผลิตอาหารชุมชนท้องถิ่น (แปลงผักชุมชน) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบระดับจังหวัด  [ 19 ส.ค. 2565 ]    
สพ0023.4/ว15962 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนดสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ แนบ1 ]  [ 19 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 15867 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ส.ค. 2565 ]    
สพ.0023.5/ว2470 การนำส่งรายได้อปท. (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) ก.ค.65  [ 19 ส.ค. 2565 ]    
สพ.0023.5/ว15945 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ ก.ค.65  [ 19 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว2467 ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  [ 19 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว15935 การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ  [ 19 ส.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 2462 ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 19 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว15869 การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว2450 ขอความร่วมมือคัดเลือก “ครอบครัวคุณธรรม” จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว15861 โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/15860 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังก  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/2460 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว15850 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว15851 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 115814 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2563  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 15808 สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว15777 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ  [ 18 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว15769 ขอส่งหลักฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว15763 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
 
 

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

สำนักงาน เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
 
       
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (11 ส.ค. 2565)    อ่าน 1385  ตอบ 36  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (24 พ.ค. 2565)    อ่าน 2156  ตอบ 55  
รบกวนสอบถามเรื่องโทรศัพท์ (29 ต.ค. 2562)    อ่าน 626  ตอบ 2  
เว็บไซต์(ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 2163  ตอบ 1  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 2371  ตอบ 3  
อยากเลี้ยงไก่ไข่ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 2012  ตอบ 2  
 
ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2556  [ 19 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว5916  [ 19 ส.ค. 2565 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2553  [ 19 ส.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาใสช่วง 5 ปีที่ 2 (พ.ศ. 2566-2572) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2558 [เอกสารแนบ]  [ 19 ส.ค. 2565 ]
การประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษย์ชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2560 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 19 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (KIDs Dee ประจำปี 2565) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2552 [เอกสารแนบ]  [ 19 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้ ทต. และอบต. ที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลผู้เบิกเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและแบบรายงานข้อมูลผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว2539  [ 19 ส.ค. 2565 ]
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2533  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8 กพส. มท 0810.4/ว2546  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2530  [ 18 ส.ค. 2565 ]
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กศ. มท 0816.5/ว2540 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2541 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2538  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว2527  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-915-7171
เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 0-3558-2510-2 โทรสาร : 0-3558-2510-2
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
จำนวนผู้เข้าชม 8,891,749 เริ่มนับ 28 ส.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
ทต.วังน้ำซับ

facebook
ทต.วังน้ำซับ
ทต.วังน้ำซับ