หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนันต์ เข็มเงิน
รองปลัดเทศบาลตำบลวังน้ำซับ รก.
ปลัดเทศบาลตำบลวังน้ำซับ
โทร : 08 9518 6879


นายอนันต์ เข็มเงิน
รองปลัดเทศบาลตำบลวังน้ำซับ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอรภัทร ศรีดุษฎี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังน้ำซับ


นางสาวเสาวรัตน์ ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมานิตย์ ขาวเน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวณัฐญา พลเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายอนันต์ เข็มเงิน
รองปลัดเทศบาลตำบลวังน้ำซับรักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม